SELIM SE!

100 bofora se sele na novu adresu:
100 bofora.net

možete nastaviti surfati starim blogom, a možete i škicnuti što je novo na: 100 bofora.net

blagdani

ko ko - ko ko - ko ko da - zrno meni - vama dva!

22.3.12
Pokreće Blogger.

Like us on Facebook

Flickr Images